Verksamhet, Mobilåtervinning i Sverige AB

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

 

  • Runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades att säljas under 2016 globalt enligt Deloitte våren 2016, vilket motsvarar en omsättning på 143 miljarder kronor.
  • Mobilåtervinning nådde en ny milstolpe när Bolaget under 2016 ökade sin omsättning under Q4 med 142 % gentemot Q3. Omsättningen under kvartal Q4 hamnade på 1,65 MSEK vilket är cirka 1 MSEK mer än Q3.
  • Bolaget prognostiserar en fortsatt stark tillväxt de kommande åren och har en finansiell målsättning att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december 2017.

 

 

Adress
Birger Jarlsgatan 21
111 45 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-01-17 - 2017-01-31
Avstämningsdag
13 januari 2017
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
17.1 Mkr
Emissionsbelopp
12.8 Mkr
Fondkommissionär
Partner Fondkommission AB
Teckningskurs
20 kr
Minsta antal att teckna
100
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
642 499
Hemsida:
www.mobilatervinning.se