Fondkommissionär Partner Fondkommission


 
Orgnr:
556737-7121
Telefon:                
+ 46 31 761 22 30
E-postadress
Hemsida:
partnerfk.com
Information

Partner Fondkommission är en partnerägd aktör verksam inom aktiemäkleri och Corporate Finance med fokus på transaktioner i mindre och medelstora bolag, både på och utanför börsen. Vår erfarenhet, kompetens och vårt kontaktnät möjliggör flexibilitet i transaktionsutförandet utan att göra avkall på kvalitet. Vi är kreativa, tillgängliga och engagerade.