TheGreatWildABTeckningstid 2017-07-12 00:00:00 - 2017-09-29 23:59:00
Teckningskurs 3.00Antal Aktier som önskas tecknas: help signMobilnummer: help sign
Personnr (Org.nr företag): help sign
Efternamn (Företagsnamn): help sign
Förnamn (Kontaktperson företag): help sign
Adress: help sign
Postnummer: help sign
Postort: help sign
Din e-post: help sign


Alternativ 1

VP-konto:

Alternativ 2

Depånummer:
Bank/Fondkommissionär: help sign

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Aktierna skall registreras hos följande VP-konto alternativt depå hos bank eller fondkommissionär (endast ett alternativ):Observera att denna teckning efter att dokumentet är signerat digitalt med bankid är bindande.
Du kommer att få möjlighet att godkänna dokumentet i sin helhet efter att du loggat in med bankid. Signeringen kräver att du använder Bankid säkerhetsprogram eller mobilt bankid. Om du använder mobilt bankid, glöm inte att själv starta appen i din mobil.
Vi sparar ditt ip-nummer av säkerhetsskäl.