Verksamhet, Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 år sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom rådgivning och levererar idag såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd 40 miljarder. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar våra kunders konkurrenskraft samt deras förmåga att utveckla sin affär.

Adress
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Likviddag
Betalning sker enligt instruktioner på beskedet om tilldelning
Period
2014-11-14 - 2014-11-28
Avstämningsdag
2014-11-10
Lista
Aktietorget
Värdering
10 453 749 (pre money)
Emissionsbelopp
10 453 749
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
1.00 kr
Minsta antal att teckna
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida: