Verksamhet, Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex - en produkt registrerad i Vitryssland för behandling av hjärntumörer.

Welcome to the world of Magic Bullet: this is how BeloGal really works (video)

Adress
Virdings Allé 32B
754 50 Uppsala
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-12-07 - 2017-12-21
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
Emissionsbelopp
15,1 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
4.3000 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
3508731
Hemsida:
www.doublebp.com