Verksamhet, Polyplank AB (publ)

I 20 år har PolyPlank AB (publ) utvecklat sina produkter och deras produktions- och livskedja enligt cirkulära modeller:

Återvunnet råmaterial av termoplaster och organiska fibrer bildar tillsammans det unika och patenterade kompositmaterialet.

Återbruk av materialet, resterna från produktionen går tillbaka in i produktionen och när den färdiga produkten i sig är förbrukad kan den återlämnas för omvandling till ny produkt.

Innovationskraft, företaget utvecklas ständigt för att hitta nya och innovativa hållbarhetslösningar. Produktionsutvecklingen sker lokalt nära produktionen och alla anställda bidrar i utvecklingsprocessen. Senaste innovationsområdet är solfångarsystemet Compotherm.
 

Adress
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-08-31 - 2017-09-14
Avstämningsdag
29 augusti 2017
Lista
First North
Värdering
9,1 Mkr
Emissionsbelopp
9,1 Mkr
Fondkommissionär
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Teckningskurs
0.25 kr
Minsta antal att teckna
4000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
36242982
Hemsida:
www.polyplank.se