Verksamhet, Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia direktinvesterar i nyproducerade hyresrättsfastigheter i områden där bostadsbristen är som störst. Fokus är på Stockholmsregionen där investeringar i nyproduktion av hyresrättsfastigheter historiskt har genererat en stabil real värdeökning.

Ladda ned Preservias företagspresentation

Adress
Mailbox 673
114 11 Stockholm
Likviddag
Samtida betalning
Period
2017-03-09 - 2017-04-02
Avstämningsdag
Löpande tilldelning
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
Emissionsbelopp
100 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
100 kr
Minsta antal att teckna
50
Typ av underliggande
Preferensaktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.preservia.se