Verksamhet, Zhoda Investment AB (publ)

Zhoda Investments AB (tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB) breddar verksamheten och genomför nu en företrädesemission på 22 miljoner kronor.

Bolaget investerar i europeiska onoterade entreprenörsdrivna bolag med ett årligt avkastningsmål på 20%.

Bolagets huvudsakliga tillgång är ett ägande i oljefältet Lelyaki i Ukraina, en gång ett av Sovjetunionens största oljefält nu med reserver på 8 miljoner fat.

Teckningspriset i företrädesemissionen ger en värdering på cirka 4 miljoner kronor. Bolaget är skuldfritt och har en kassa på 7 miljoner kronor.

Aktien handlas på Pareto OTC.

 

Adress
Hovslagargatan 5 B
111 48 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2016-10-19 - 2016-11-17
Avstämningsdag
Lista
Värdering
3,73 Mkr
Emissionsbelopp
22,3 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.2000 kr
Minsta antal att teckna
2000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
111967482
Hemsida: