Verksamhet, Ripasso Energy AB

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor som möjliggör elproduktion dygnet runt med hjälp av solen, då den är tillgänglig, kombinerat med ett stort urval av bränslen vid mörker eller moln. Motorn tillverkas av Sibbhultsverken AB och är baserad på en exklusiv licens från Kockums AB och bolaget leds av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums.

Adress
Gruvgatan 35
421 30 Västra Frölunda
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2016-10-03 - 2016-10-26
Avstämningsdag
Lista
NGM
Värdering
215 Mkr
Emissionsbelopp
23 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
4 kr
Minsta antal att teckna
1250
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
5 750 000
Hemsida:
www.ripassoenergy.com