Verksamhet, iApotek Int AB

iApotek Int AB bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, nikotinmedel och kosmetikprodukter. iApotek Int AB är ett av få företag som har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på Internet.

Bolaget bedriver sin försäljning genom www.iapotek.se som är en e-handelsplattform där det på ett enkelt och snabbt sätt går beställa hem sina produkter direkt till dörren. iApotek Int AB har ytterligare ett varumärke www.shaveit.se som inriktar sig mot groomingprodukter.


iApotek Int AB genomför nu en nyemission i syfte att kunna öka marknadsföringen på den snabbt växande e-handelsmarknaden. Under 2015 omsatta denna marknad, enbart i Sverige 50.1 miljarder kronor. Den svenska läkemedelssektorn i sin tur omsatte 47.7 miljarder, men av denna siffra omsatte endast 4 procent inom e-handeln.

 

Adress

Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-05-29 - 2017-06-13
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
Emissionsbelopp
3,3 Mkr
Fondkommissionär
Partner Fondkommission AB
Teckningskurs
3.30 kr
Minsta antal att teckna
500
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
1000000
Hemsida:
www.iapotek.se