Verksamhet, Colabit Oil AB (publ)

Colabitoil AB förbereder uppförandet av en anläggning för omvandling av vegetabiliska oljor till dieselolja avsedd för drivmedel. Lokalerna för produktionsanläggningen är belägna i Norrsundet utanför Gävle.

Råvaran för processen kan bestå av alla förekommande typer av biooljor. Oljan genomgår en process med katalytisk väteanrikning, sk ”hydrogenering”, där slutprodukterna blir ren dieselolja och propangas.

Dieselbränslet magasineras, propangasen används för iblandning i fordonsgas eller till drift av produktionsanläggningen och vätgasen recirkuleras.

Adress
Norra Skeppsbron 5 B
803 10 Gävle
Likviddag
Period
2014-06-19 - 2014-12-31
Avstämningsdag
Lista
Onoterat
Värdering
50 mkr
Emissionsbelopp
20
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
10 kr
Minsta antal att teckna
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida: