Verksamhet, PromikBook AB (publ)

PromikBook AB (publ) (PromikBook), med säte i Göteborg, utvecklar och säljer programvara inom företagsanalys samt internetbaserade tjänster inom ekonomi och administration. Det första programmet som lanserades var Promik Analys. Programmet nådde snabbt framgång och uppmärksammades för möjligheterna att snabbt och enkelt ta fram analyser och översiktliga rapporter. Promik Analys har vidareutvecklats samtidigt som efterträdaren PromikBook presenterats med fler funktioner.

PromikBook har tidigare haft namnet BCS System AB. Bolaget har varit ett dotterbolag till företaget Business Control Systems Sverige AB som är listat på AktieTorget. PromikBook delades ut till ägarna i slutet av januari 2014 vid en extra bolagsstämma i Business Control Systems Sverige AB. PromikBook kommer att listas på AktieTorget under kortnamnet PB. 

Adress
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Likviddag
Betalning sker enligt instruktioner på beskedet om tilldelning.
Period
2014-03-03 - 2014-03-17
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
17 mkr
Emissionsbelopp
4 315 576 kr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.5200 kr
Minsta antal att teckna
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida: