Verksamhet, Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett medicintekniskt företag som utvecklar och levererar produkter och tjänster inom M-Health till hälso- och sjukvården, företagshälsovård samt företag och organisationer som arbetar med friskvård.

Vår ambition är att tillhandahålla produkter som effektiviserar vården och underlättar för patienter och övriga användare att få kvalificerade undersökningar genomförda i närsjukvård eller inom ramen för sina organisationers intresseområde.

I nuläget fokuserar vi att erbjuda långtids-EKG baserad på M-Healthteknik.

Adress
Gävlegatan 18 C, 10 tr
113 30 Stockholm
Likviddag
Period
2013-11-19 - 2014-01-31
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
33 Mkr
Emissionsbelopp
8,3 Mkr
Fondkommissionär
Mangold
Teckningskurs
2.5000 kr
Minsta antal att teckna
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida: