Verksamhet, Zhoda Investment AB (publ)

Zhoda Investments gör investeringar i spännande onoterade bolag som kan vara svåra att nå för en enskild investerare. För ett år sedan förvärvade bolaget en ekologisk vingård på 50 hektar i Dalmatien som producerar utsökta viner på lokala druvor. Dalmatien har en stolt tvåtusenårig vintradition som bolaget bygger vidare på med modern teknik och landets bästa vinmakare. Allt vin säljs under det egna varumärket Testament. I Poltava i Ukraina har bolaget en andel i ett producerande oljefält med bevisade reserver som utvinns med hög lönsamhet, även vid låga oljepriser, men särskilt nu när oljan fått ett kraftigt uppsving. Zhoda genomför nu en nyemission på 21 miljoner kronor för nya investeringar i vinverksamheten. Visionen är att bli Dalmatiens ledande vinproducent med 1 miljon flaskor per år. Styrelse och ledning tecknar sig för 10 miljoner kronor, nästan hälften av den totala emission.

Välkommen att bli aktieägare i ett bolag som förhoppningsvis utmärker sig inte bara vad gäller värdeskapande, utan även glädje i ägandet.

Adress
Hovslagargatan 5 B
111 48 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-05-17 - 2018-06-01
Avstämningsdag
Lista
Värdering
10,45 Mkr
Emissionsbelopp
20,9 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.0800 kr
Minsta antal att teckna
50000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
261257458
Hemsida: