Verksamhet, Xavitech AB (publ)

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Adress
Industrigatan 17
871 53 Härnösand
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-02-05 - 2018-02-19
Avstämningsdag
1 februari 2018
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
30,5 Mkr
Emissionsbelopp
5,09 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
12.0000 kr
Minsta antal att teckna
400
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
423888
Hemsida:
www.xavitech.se