Verksamhet, Vilhemina Mineral
Adress

Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-10-12 - 2018-10-26
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har godkänts för listning på NGM Nordic MTF
Värdering
72,6 Mkr
Emissionsbelopp
23 Mkr
Fondkommissionär
Aqurat
Teckningskurs
5.0000 kr
Minsta antal att teckna
1500
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
4600000
Hemsida:
www.vilhelminamineral.com