Verksamhet, Videobur Sthlm Int. AB

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Adress

Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-02-01 - 2018-02-15
Avstämningsdag
30 januari 2018
Lista
Aktietorget
Värdering
Emissionsbelopp
4,06 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.4500 kr
Minsta antal att teckna
2000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
9025000
Hemsida:
www.videoburst.com