Verksamhet, Videobur Sthlm Int. AB

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Adress

Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-05-18 - 2017-06-06
Avstämningsdag
16 maj 2017
Lista
Aktietorget
Värdering
Emissionsbelopp
3,64 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
1.30 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
2800000
Hemsida:
www.videoburst.com