Verksamhet, ThreeGates AB (publ)

Med över 1 000 000 nedladdningar för mobilversionen av 8 to Glory, det officiella spelet för Pro Bull Riders (”PBR”), och en konsolversion klar för lansering under andra kvartalet 2018, så är det mycket som talar för att Three Gates står inför ett massivt genombrott som spelstudio.

Vår strategi att utveckla kvalitetsspel i samarbete med internationella partners bär nu frukt och vi är mycket optimistiska över framtiden för 8 to Glory med stöd av PBR:s starka varumärke. Vår partner Endeavor säkerställer att spelet kommer att få en bred marknadsföring för att nå målgruppen på över 100 miljoner PBR-fans världen över. Det tidigare officiella PBR-spelet för konsol sålde i 600 000 exemplar 2009 och mot bakgrund av sportens framväxt sedan dess, så är jag övertygad om att vi kommer att nå vårt uttalade mål om att sälja minst 1 000 000 exemplar t o m 2020.

Vi planerar att bygga på framgångarna med 8 to Glory i satsningen på fiskespelet MainStream Fishing. Spelet kompletterar 8 to Glory väl, med sin sport- och friluftslivsprofil. Mobilversionen av MainStream Fishing är redan lanserad och har på kort tid attraherat över 40 000 spelare. Med en marknadsföringsstrategi som bygger på korsvis marknadsföring med 8 to Glory och
förhoppningsvis även ett samarbete med ett starkt varumärke, så ser vi mycket positivt på möjligheterna även för MainStream Fishing. Efter Mobilversionen planerar vi en konsollansering under nästa år och efter det en VR-version av spelet.

Med den förestående företrädesemissionen så stärker vi balansräkningen och tillför det nödvändiga rörelsekapitalet för att ta steget till att bli en etablerad konsolstudio.

Three Gates har en attraktiv portfölj av spel under utveckling, med fokus på tre typer av spel med stor global potential. Med hjälp av flexibla och innovativa spelsystem kan spelen anpassas effektivt för lokalisering till nya marknader och integration med flera distributionsplattformar

VARFÖR INVESTERA I THREE GATES AB?

En global växande marknad

Med ett totalt marknadsvärde uppskattat till över 91 miljarder US dollar 2015, är spelmarknaden en av de allra största underhållningsindustrierna. Betydande tillväxt, främst driven av de växande marknaderna för mobilspel, beräknas öka det totala marknadsvärdet
till mer än 113 miljarder US dollar 2018.

Den svenska spelindustrin är välmående, med en aggregerad omsättning som ökade 800 % mellan 2012 och 2014 och en årlig omsättning som närmar sig 1 miljard euro. Det totala värdet av svenska spelutvecklare, inklusive förvärv, var över 2,75 miljarder euro 2014.

Internationellt starkt nätverk

Genom ett brett och starkt nätverk kan Bolaget leverera en portfölj av högkvalitativa spelprodukter för internationell distribution. Bolaget har även möjlighet att snabbt komma ut på den bredare marknaden och via rätt kanaler genom sitt nätverk. Detta skapar konkurrensfördelar gentemot andra utvecklare.

Resurseffektiv organisation

Bolaget har en smal organisation, som främst består av senior teknisk personal och preferensen är att köpa in ytterligare tjänster vid behov och förlita sig på projektanställd personal för att upprätthålla flexibilitet och kostnadskontroll.

Stark ledning med lång erfarenhet av spelindustrin


På basis av mer än 30 års förenad industrierfarenhet och lanseringen av hundratals spel,
har grundaren och VD Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen
en gedigen erfarenhet och förståelse för spelindustrin. Geyer var programdirektör för den
framgångsrika speldesign-utbildningen på Uppsala Universitet, Campus Gotland, mellan
2005 och 2010 och byggde upp verksamheten från 5 lärare och 70 studenter till 35 lärare
och mer än 500 studenter. Kauppinen är baserad i Scottsdale, Arizona och är en välkänd
affärsutvecklare inom spelindustrin. Han var tidigare Head of International Product PR för
Sony Online Entertainment och PR-chef på Ubisoft. Han har varit anlitad som rådgivare
åt ett stort antal framgångsrika spelstudios och har ett mycket starkt nätverk inom
spelindustrin.


Stark affärsmodell

Three Gates använder en tvåfaldig affärsmodell. Med en starkare finansiell position får
Bolaget möjlighet att egenfinansiera utvecklingen av spel för att maximera intäktsströmmar
och uppsida. Samtidigt kommer delar av portföljen även fortsättningsvis att utvecklas i
partnerskap med förläggare som täcker delar av eller hela utvecklingskostnaden, men
minskar uppsidan. Genom att kombinera de två modellerna kommer Three Gates att
kunna uppnå stabila intäktsströmmar och hantera utvecklingsrisken, samt upprätthålla en
signifikant uppsida i produktportföljen.


Spelportfölj med stor global potential

Three Gates har en attraktiv portfölj av spel under utveckling, med fokus på tre typer
av spel med stor global potential. Med hjälp av flexibla och innovativa spelsystem kan
spelen anpassas effektivt för lokalisering till nya marknader och integration med flera
distributionsplattformar.

Adress
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-02-13 - 2018-03-01
Avstämningsdag
6 Februari 2018
Lista
efter nyemissionen planerar Bolaget för notering vid svensk MTF-lista
Värdering
9,2 Mkr
Emissionsbelopp
18,4 Mkr
Fondkommissionär
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Teckningskurs
7.0000 kr
Minsta antal att teckna
200
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
2628648
Hemsida:
www.threegates.se