Verksamhet, TheGreatWildAB

The Great Wild strävar efter att bidra till bättre viltvård i hela världen med hjälp av hållbar och etisk jakt. Fler jägare och mer pengar i naturens kretslopp innebär förbättrad viltvård. Det ger markägare mer resurser till att förvalta det vilda och därmed bättre jakt - idag och imorgon.

AirBnB och Uber har visat att delningsekonomin har potentialen att revolutionera marknader och skapa högre effektivitet i nyttjandet av existerande resurser. The Great Wild tar med sig det tänket in i jakten genom att göra viltet till en intäktskälla istället för ett hot mot grödor och boskap för markägare, samtidigt som vi gör det möjligt även för majoriteten att uppleva jakt bortom hemtrakten.

Markägaren kan sälja en mer förädlad produkt om man sköter viltvården, och det vanliga jaktlaget kan skapa intäkter som antingen sänker de egna jaktkostnaderna eller möjliggör mer viltvårdsåtgärder.

Genom att sänka trösklarna in i jakten blir det lättare att börja jaga. Fler jägare betyder större acceptans för jakten, mer pengar till viltvård samtidigt som nya jägare får chans att lära sig från de mer erfarna.

Nu ser vi att vi har nått proof-of-concept på den svenska marknaden. Antalet användare ökar kontinuerligt och antalet bokningar i marknadsplatsen ökar kraftigt.

Vi ser att vår marknadsföring fungerar. Målsättningen är att fortsätta bygga antalet användare i appen och medlemmar i våra sociala kanaler (FB och Instagram) med nuvarande tänk men öka spridningen genom strategiska samarbeten och eventuella förvärv. Vi skall vara störst i Sverige redan i år.

Tillsammans kan vi göra skillnad, välkomma till The Great Wild.

Robert Nathanson
VD The Great Wild AB

Adress
Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-07-12 - 2017-09-29
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har för avsikt att lista sig på NGM Nordic MTF under Q4 2017/Q1 2018
Värdering
30,4 Mkr
Emissionsbelopp
5 mkr med övertilldelningsoption om ytterligare 2 mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
3.00 kr
Minsta antal att teckna
2000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
2333332
Hemsida:
se.thegreatwild.com