Verksamhet, Systemhus

Sedan Systemhus fick en ny huvudägare i juli 2017 har det hänt en hel del i bolaget. I snabb takt har ett bolag förvärvats, samt en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt som kommer att integreras i den nya verksamheten. Det är bara början, målet är att växa snabbt och vi ser redan framför oss ett antal tänkbara förvärv som skulle passa in i Systemhus. Alla förvärv skall syfta till att Systemhus skall få ökade resurser och en stabil plattform för utveckling och produktion av hyresrätter i stor skala.

Värdet på verksamheten har gått från 4 miljoner kronor till dagens cirka 75 miljoner kronor. Omsättningen har gått från 0 till en förväntad omsättning på 24 miljoner kronor genom det första förvärvet. Med en ständigt ökande trend är det nu dags att sjösätta bolagets aggressiva marknadsplan med storskalig byggnation av hyresrätter i Sverige.

Bristen på bostäder uppvisas i 240 av Sveriges 290 kommuner, en siffra vi inte har haft sedan sent 1950-tal. Det innebär en stor möjlighet för bolaget vars affärskoncept löser kommunernas problem. I en rapport, beställd av HSB och Riksbyggen uppskattas produktionsbortfallet, fram till 2030, hänförligt till bostadsbristen kunna uppgå till hela 660 miljarder kronor – bara i Stockholmsområdet.
 
Vi har ett unikt nätverk, helt i klass med aktörer som HSB och Skanska. Bolaget kommer att vara aktivt från projektering till inflyttning vilket ger oss en tillräcklig storlek och trovärdighet för att snabbt utnyttja en stor och snabbt växande affärsmöjlighet som byggbranschen fokuserar alldeles för lite på.

Adress
Centralplan 15
11120 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-02-11 - 2018-02-21
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Värdering
Emissionsbelopp
4,5 Mkr
Fondkommissionär
Systemhus
Teckningskurs
1.0500 kr
Minsta antal att teckna
5000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
4285714
Hemsida:
www.systemhus.se