Verksamhet, StarVault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

Adress
Drottninggatan 38
211 41 MALMÖ
Likviddag
Enligt Avräkningsnota
Period
2019-02-19 - 2019-03-05
Avstämningsdag
15 februari 2019
Lista
Spotlight
Värdering
4,2 Mkr
Emissionsbelopp
8,4 Mkr
Fondkommissionär
StarVault
Teckningskurs
0.0600 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
140127180
Hemsida:
www.starvault.se/