Verksamhet, Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en ägarledd mediekoncern och ett av Sveriges ledande bolag för produktion av film i kortformat.

Bolaget grundades 2011 och har under nuvarande bolagsledning vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr 2011 till ca 42,8 Mkr 2016. Total tillväxt under 2016 var 229% och organisk tillväxt översteg 20%. Under Q1 2017 var total tillväxt 159% och organisk tillväxt översteg 20%.

Tillväxt drivs både organiskt via strukturerade, koncernövergripande försäljningsinsatser samt genom regelbundna förvärv. Sedan 2012 har fem förvärv genomförts.

SMG inbjuder nu till att teckna aktier i nyemission i Bolaget. Erbjudandet riktar sig till befintliga ägare, allmänheten och professionella investerare. Målsättningen med emissionen är att öka antalet aktieägare, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning.

Välkommen att vara med på vår fortsatta resa som ny aktieägare!

Bokslutskommuniké 2016 from Shortcut Media AB on Vimeo.

Adress
Karlavägen 108, 8tr
115 26 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-05-31 - 2017-06-25
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
51.2 Mkr
Emissionsbelopp
7,8 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
6.50 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
1200000
Hemsida:
www.shortcutmedia.se