Verksamhet, Ripasso Energy AB

Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD på Kockums AB. Från dem säkrades samma år en licens, vilket gav oss möjligheten att bygga upp en egen kompetens kring stirlingteknologin. Under 2012 påbörjades byggnationen av en referensanläggning i Sydafrikas Kalahariöken och i november 2012 kunde vi i denna demonstrera en världsledande effektivitet för konvertering av solenergi till elektricitet om 32 procent.


2013 togs beslutet om att ut börja utveckla en solhybrid där vi kan kombinera solvärme med bränslebaserad uppvärmning av stirlingmotorn, vilket möjliggör leverans av elektricitet under dygnets alla timmar. Under de mörka och molniga timmarna kan solen kompletteras med i stort sett de flesta tillgängliga gas- eller vätskeformiga bränslen, såsom exempelvis biogas, naturgas, etanol och dylikt.

2017 lanserades PWR BLOK, en unik containerbaserad lösning med vår stirlingteknologi som möjliggör förbränning av restgas inom industrin. PWR BLOK medför samma klimateffekt som 100 % förnyelsebar produktion till 17 öre / kWh och ger ett betydande bidrag till mindre CO2-utsläpp.

 

Adress
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-12-04 - 2017-12-17
Avstämningsdag
30 november 2017
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
Emissionsbelopp
91,7 MSEK
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
5.0000 kr
Minsta antal att teckna
500
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
18347312
Hemsida:
www.ripassoenergy.com