Verksamhet, Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel®kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden

För en (1) befintlig aktie erhålls fyra (4) uniträtter. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 3,30 sek/st. En (1) unit består av en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 (4:5 á 3,30 sek).

Två (2) TO 2 ger rätt att teckna en (1) aktie under perioden 2 – 16 oktober 2017.

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 1 juni 2017 till och med den 16 juni 2017.

Adress
Ringvägen 100E
118 60 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-04-06 - 2018-04-23
Avstämningsdag
4 april 2018
Lista
Aktietorget
Värdering
63,2 Mkr
Emissionsbelopp
15,8 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
6.7500 kr
Minsta antal att teckna
500
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
2337581
Hemsida:
www.redwoodpharma.se