Verksamhet, Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.  

Unit

Varje unit består av åtta (8) aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner TO 1.

Teckningskurs

Teckningskursen är 4,00 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per B-aktie om 0,50 kr. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Inget courtage kommer att tas ut.

 

Adress
Box 5008
102 41 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-11-20 - 2017-12-10
Avstämningsdag
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
Emissionsbelopp
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
4.0000 kr
Minsta antal att teckna
500
Typ av underliggande
Units
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.realholding.se