Verksamhet, Raybased AB

Kort om Raybased

Raybased implementerar Internet of Things (IoT) i fastigheter och erbjuder därmed ett system som enkelt och effektivt gör det möjligt att övervaka, styra och optimera funktioner såsom t.ex. temperatur, ventilation, belysning, vattenförbrukning, säkerhetssystem med flera. Raybaseds system förenklar vardagen för fastighetsägare och nyttjare samt öppnar upp oändliga möjligheter för styrning, mätning och energioptimering i fastigheter. T.ex. kan energibesparingar på upp till 40 % uppnås, vilket i sin tur ger stora positiva miljöeffekter. Utöver energioptimering reducerar Raybaseds system fastighetens kostnader för drift och underhåll med upp till 65%, samt ger en ökad komfort.

Emissionens bakgrund och motiv

Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av fastigheter, är inne i ett expansivt skede och för dialoger med ett flertal stora aktörer på fastighetsmarknaden. För att snabba på denna expansion har bolagets styrelse beslutat om nyemission.

Genom att öka investeringarna i marknadsföring i Sverige och internationellt kommer bolaget att kunna visa vinst betydligt tidigare än vid en mer försiktig expansion. I takt med den ökade försäljningen kommer utveckling att ske av kundanpassad funktionalitet och systemet kommer att anpassas till nya marknader med marknadsmaterial, installationsmanualer etc.

Adress
A Odhners gata 41
42130 Västra Frölunda
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-05-29 - 2017-06-12
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
Emissionsbelopp
19,3 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
8.00 kr
Minsta antal att teckna
500
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.raybased.com