Verksamhet, Quickbit AB

Quickbits nyemission kommer att ges ut i så kallade units, där en (1) unit motsvarar två stycken (2) aktier och en stycken (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen för en unit är 4,80 kr motsvarande 2,40 kr per aktie. Teckningsoptionen ger rätt att under maj 2018 teckna en (1) aktie för 3,20 kr.

Full teckning i emissionen motsvarar 2 miljoner units, med en möjlig övertilldelning om 500 000 units.

FrontOffice garanterar grundemissionen om 2 miljoner units till 100%.

Adress
C/O Financial Transactions Control Systems Sweden AB , Kungsgatan 10, 3 trappor,
111 43 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-02-01 - 2017-02-15
Avstämningsdag
Lista
Bolag har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF
Värdering
Emissionsbelopp
9,6 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
4.80 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Units
Max. antal emitterade i emissionen
2000000
Hemsida:
www.quickbit.eu