Verksamhet, Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia direktinvesterar i nyproducerade hyresrättsfastigheter i områden där bostadsbristen är som störst. Fokus är på Stockholmsregionen där investeringar i nyproduktion av hyresrättsfastigheter historiskt har genererat en stabil real värdeökning.

Ladda ned Preservias företagspresentation

Adress
Mailbox 673
114 11 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-10-15 - 2017-10-30
Avstämningsdag
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
Emissionsbelopp
8,5 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
100.00 kr
Minsta antal att teckna
50
Typ av underliggande
Preferensaktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.preservia.se