Verksamhet, Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har under många år utvecklat ett system för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion där fiskuppfödning kombineras med tomatodling. Principerna har under de första åren utarbetats i en mindre testanläggning,

Utifrån Pecka Nygårds erfarenheter utvecklar Bolaget större odlingsanläggningar för regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken.

Under 2017 påbörjades bygget av en ny anläggning på 4000 kvadratmeter utanför Härnösand. Både bygget och produktionen genomfördes enligt plan och den 28 december 2017 plockades de första mogna tomaterna.

I slutet av januari 2018 startades distribution av Bolagets produkter till COOP och ICA-butiker i regionen. Den höga kvalitén och prissättningen på tomaterna accepterades av kunderna.

Leveranserna av Peckas Tomater har resulterat i mycket goda betyg från kunderna, stort mediaintresse och stark försäljning. Trots att produktionsanläggningen beräknas ge 100 ton tomater under uppstartsåret 2018 är efterfrågan från kunder i regionen större än tillgången. Peckas Naturodlingar har därför beslutat att omgående bygga ut sin anläggning i Härnösand för produktion av tomater och regnbågslax.

Investeringen är en del i företagets strategi för tillväxt och bedöms vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Adress
Verkstadsvägen 19
871 54 Härnösand
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-05-30 - 2018-06-17
Avstämningsdag
28 maj 2018
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
46,2
Emissionsbelopp
15,4
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
17.5000 kr
Minsta antal att teckna
200
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
880000
Hemsida:
www.peckas.se