Verksamhet, NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB

NORD AB är en innovativ grupp av företag i outdoorindustrin med nischade segment inom jakt, fiske och fritidskläder för utomhusbruk.Tillsammans erbjuder bolagen både egna och externa varumärken via e-handel, egna butiker och ambassadörer. Gruppen omsätter tillsammans ca 50 mSEK. Vi når våra kunder genom tre bolag, ITAB Outdoor, Active Outfit och Jaktlust. Med tydlig kundfokus, egen produktion, välkända ambassadörer, digital spetskompetens och innehåll i världsklass skapar NORD en unik affärsmodell och maximala synergier inom bolagen

Unit

En unit består av en aktie och en teckningsoption av serie 1 (TO 1). Optionen erhålles vederlagsfritt.

Adress
Vikdalsvägen 50
131 52 Nacka Strand
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-03-15 - 2018-04-08
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North
Värdering
43,2 Mkr
Emissionsbelopp
21,6 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
4.0000 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Units
Max. antal emitterade i emissionen
5400000
Hemsida:
www.nordoutdoor.com