Verksamhet, News55

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Kapitaltillskott för att säkra tillväxt

2017 har varit ett händelserikt år för News55 AB. Kraftig försäljningstillväxt och flera nya produktlanseringar gör att Bolaget går stärkt in i 2018. Som tidigare kommunicerats har Bolaget också haft motgångar under hösten i form av sämre printförsäljning än förväntat och beslutet att avbryta satsningen på B2B-mässor. Sammantaget gör detta att styrelsen bedömer att Bolaget har ett behov av att stärka den finansiella ställningen för att kunna säkra de tillväxtmöjligheter som finns framöver.

– Vi märker av ett stort intresse för våra digitala tjänster och våra mässor som vänder sig till målgruppen 55+. Vår orderstock och våra avtalade intäkter för digital annonsering och event har aldrig varit så här höga. De två nyemissionerna ger oss ett nödvändigt kapitaltillskott för att kunna få full utväxling på vår stärkta position, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55.

 

Adress
Slupskjulsvägen 30
111 49 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-02-12 - 2018-02-26
Avstämningsdag
5 februari 2018
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
21,4 MSEK
Emissionsbelopp
3,051
Fondkommissionär
Aqurat
Teckningskurs
12.0000 kr
Minsta antal att teckna
100
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
254296
Hemsida:
www.news55.se