Verksamhet, New Equity Venture Int. AB

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Adress
Box 5141
102 43 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-06-14 - 2017-07-02
Avstämningsdag
12 juni 2017
Lista
Aktietorget
Värdering
Emissionsbelopp
11,6 Mkr
Fondkommissionär
Partner Fondkommission AB
Teckningskurs
60.00 kr
Minsta antal att teckna
50
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
194059
Hemsida:
www.newequityventure.com