Verksamhet, MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler. Bolaget är globalt etablerat och har ett nära samarbete med amerikanska Caterpillar, som är marknadsledare inom utrustning för bygg- och gruvindustrin. För 2017 var omsättningen ca 141,2 MSEK.

Adress
Saltängsgatan 15
602 22 Norrköping
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-04-06 - 2018-04-29
Avstämningsdag
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
71,7 Mkr
Emissionsbelopp
24 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.5500 kr
Minsta antal att teckna
5000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
43444333
Hemsida:
www.multidocker.com