Verksamhet, Metacon

 

 

En unit bestående av en aktie och en teckningsoption. Pris per unit är 1,25 kr, strike på optionen 1,50 ett år efter första handelsdag på NGM. Ingen officiell handel med teckningsrätter.

Adress

Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-01-20 - 2018-02-20
Avstämningsdag
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
118,75 Mkr
Emissionsbelopp
28,75 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
1.25 kr
Minsta antal att teckna
4000
Typ av underliggande
Units
Max. antal emitterade i emissionen
23000000
Hemsida:
www.metacon.se