Verksamhet, Medicwave AB (publ)

Redo för lansering på en miljardmarknad.

 

MedicWave AB står på tröskeln till en bred lansering av en programvara för analys av biologisk data med inriktning på proteinanalyser och cancerforskning. Användarna jobbar med forskning kring cancersjukdomar, multipel skleros och Alzheimers sjukdom.

 

Programvaran som vi har tagit fram tillsammans med universitetsvärlden består av självlärande algoritmer. Det innebär att programmet blir bättre och bättre ju mer används, det som på fackspråk kallas Machine Learning. Vår expertis är Machine Learning och Big Data analyser.

Vi har fått mycket god respons från forskningsvärlden som under flera år testat programvaran. Nästa steg blir att notera MedicWave på någon av marknadsplatserna Aktietorget, NGM och First North.

Verktyget som vi utvecklat ligger i forskningens absoluta framkant. Det unika är att vi gör programvaran lättillgängligt via molnet, medan konkurrenternas mer omständliga program kräver installation på varje enskild dator.

Molntjänster växer explosionsartat. Stora aktörer som Google och Microsoft har huvudsakligen helt gått över till molntjänster. Ett annat exempel är musiktjänsten Spotify.

Programvaror i den här världen kräver normalt extremt mycket utrymme på varje dator. De som istället väljer vår tjänst kan istället logga in från valfri enhet, t o m en laptop. Tack vare att allt ligger i molnet förvandlas en vanlig dator till en superdator. Vår prisbild sänker dessutom rejält tröskeln för köp.

Forskarna behöver inte längre investera i dyra licenser och kan oftast själva ta beslutet om
inköp utan att gå via inköpsavdelningar eller upphandlingar. Priset för liknande tjänster ligger idag på mellan 300 000 – 500 000 kr.

Vår tjänst är ett abonnemang med låg månadsavgift. Utöver detta betalar användarna en rörlig avgift baserad på hur mycket data de använder. Det går snabbt att komma igång och betalning sker direkt via internet. För MedicWave innebär en molntjänst marginellt ökade kostnader per ny användare, oavsett om det gäller 300 eller 30 000 användare.

Forskare från Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en rad internationella institutioner har testat och aktivt deltagit i utvecklingen. Några av
dem har också blivit delägare.
Välkommen att teckna aktier i denna företrädesemission där kapitalet

 

Adress
Box 7001
300 07 Halmstad
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-06-01 - 2018-06-28
Avstämningsdag
17 maj 2016
Lista
Onoterad
Värdering
32,2 Mkr
Emissionsbelopp
3,2 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
1.3500 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
2140959
Hemsida:
www.medicwave.com