Verksamhet, Medfield Diagnostics

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Adress
Medicinaregatan 8B
413 90 Göteborg
Likviddag
Enligt Avräkningsnota
Period
2018-12-10 - 2019-01-09
Avstämningsdag
Lista
Spotlight
Värdering
85,7 Mkr
Emissionsbelopp
10 Mkr
Fondkommissionär
Aqurat
Teckningskurs
4.0288 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
2482109
Hemsida:
http://www.medfielddiagnostics.com/