Verksamhet, Life Science Sweden AB (publ)

Exklusiva möjligheter i en nischad portfölj
Life Science Sweden tar in upp till 22 MSEK via nyemission för att dra nytta av kommande möjligheter inom sin befintliga investeringsportfölj. Timingen är just nu perfekt för en exklusiv investering med betydande uppsida och flera exitmöjligheter.  

Life Science Sweden AB är ett svenskt bolag som investerar i:
Hälsovård och läkemedel i tidig fas samt i Specialiserade företag inom finans och media

Life Science Sweden investerar i morgondagens hälsovård och läkemedel. Bolaget bygger en portfölj av etablerade företag med tydliga synergier bolagen emellan, såväl som inkubatorprojekt med unika koncept och egenskaper. Inom sektorerna finans och media har Life Science Sweden huvudägarroller i ett antal specialiserade bolag – vilket också stärker synergierna i den totala investeringsportföljen.
 
Moank,  Bolaget erbjuder en ny konsument finansieringslösning baserad på en adaptiv kreditmodell (CredificationTM) som förbättrar kredit profilen för sina kunder och ge långivare tillgång till nya marknadssegment.
 
Nattopharma (bolaget är inne i en mycket spännande fas där man har öppnat för möjligheten att utveckla ett parallellspår med läkemedelsutveckling).  Världsledande inom Vitamin K2, NattoPharmas mål är att främja global hälsa genom att skapa och introducera till marknaden vetenskapligt validerade produkter och tekniker som kommer att leverera mätbara hälsofördelar primärt genom vårt flaggskepp MenaQ7®.
 
Frontmarine  Frontmarine Co Ltd är ett bolag som lyder under Republiken Cyperns lagar och syftar till att låta investerare delta i en professionell hanterad portfölj som investerar i kommersiella fartyg som förvaltas enligt tidscharter till välrenommerade operatörer. Frontmarine Co Ltd kommer att verka genom dotterbolag som äger fartyg (SPV) som är registrerade i Cypern och andra jurisdiktioner. Varje SPV kommer att äga ett fartyg. Frontmarine Co Ltd har en investeringshorisont på mellan 5 och 8 år från startdatumet med syfte att noteras på en välrenommerad internationell börs inom företagets livscykel.
 
Streamience AB (Jaramba)Streamience AB har utvecklat en plattform för en helt ny generation av lättanvända tjänster för mobiler, surfplattor och andra digitala skärmar. Streamience plattform är byggd för smarta strömmande tjänster. Det är tjänster som återkopplar användardata och förändrar sig efter varje individs behov. Jaramba.


Det är hela idén bakom Jaramba - att skapa en digital värld där barnen kan ge sig ut på upptäcktsfärder och stilla sin nyfikenhet: upptäcka allt från söta djur och coola maskiner till skrämmande dinosaurier och pirater, eller pizzor och flygplan. Eller varför inte flytande lava? Bakom varje hörn väntar en ny upplevelse: Spel, film, klipp, pussel, pyssel och berättelser, och vi låter barnen stanna och leka varsomhelst så länge de vill, innan de går vidare till nästa. En rad samarbetspartner bidrar med innehåll som roar och engagerar barnen. Skansen berättar bland annat om våra husdjur och om de vilda djuren i Sverige. Här finns också innehåll som Stora maskiner, Blixtar och Vulkaner, Prinsar & Prinsessor, Dinosaurier och På bondgården och en rad av alla de intressen som barnen är nyfikna på. Lek och pyssel är huvudsakligen utformat för att stimulera social interaktion och därigenom stödja lärandet.
 
Realtid
Realtid Media är ett mediehus inriktat på finans, juridik och fastighetsbranscherna och driver bland annat nyhets sajten Realtid.se


Eminova Fondkommission AB, en oerhört viktig komponent i Life Science Sweden AB:s struktur.
Med en god och personlig service står Eminova till förfogande för alla bolag som avser genomföra någon form av värdepapperstransaktion. Nyemissioner, listningar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp utgör några av affärslivets mest spännande och väsentliga moment. De kanske inte sker så ofta i varje enskilt bolag, men när de skall genomföras måste transaktionerna ske med precision, i tid och till förutsägbara kostnader.

Marknaderna – 30 % av BNP, Tvåsiffrig procentuell tillväxt

Hälsovård är en av världens snabbast växande marknader. Med över 10% av BNP i de flesta utvecklade länder utgör hälsovård en enorm del av ett lands ekonomi. Investeringar i life science lämnar bättre avkastning än de flesta investeringar och marknaden växer med tvåsiffriga procenttal varje år – en utveckling som förväntas fortsätta.


Finans är den största tjänsteindustrin sett till omsättning och värden. Finansiella tjänster utgör 20-30% av den totala tjänstemarknaden och ca 20% av total BNP i utvecklade länder. En kraftigt växande del av finansmarknaden är fintech. Investeringar ökade globalt från 7 miljarder 2008 till närmare 100 miljarder 2015. Stockholm har etablerat sig i Europatoppen för fintech.


Sammantaget omsätter sektorerna Hälsovård och Finans globalt ca 150 000 000 000 kronor 2017.

Private Equity – 9 av 10 investerare positiva, och bättre avkastning än på börsen

Deltagande i Life Science Swedens nyemission är en unik möjlighet att investera i sk Private Equity – ett investeringsalternativ normalt endast tillgängligt för institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Life Science Sweden får genom sitt nätverk löpande tillgång till olika investeringsalternativ som inte är tillgängliga för den enskilde investeraren på annat sätt. Investerare kan även få möjlighet till direktinvesteringar i portföljbolag.


Timing – Intressanta möjligheter i pipeline

Inom Life Science Swedens portfölj finns just nu indikationer på nära föreliggande attraktiva investeringsmöjligheter.
Pågående nyemission är ämnad att dra fördel av dessa specifika möjligheter.

 

Adress
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-12-20 - 2018-01-31
Avstämningsdag
Lista
Värdering
Emissionsbelopp
22 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
55.00 kr
Minsta antal att teckna
18200
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
400000
Hemsida:
www.lssweden.com