Verksamhet, Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett medicintekniskt företag som utvecklar och levererar produkter och tjänster inom M-Health till hälso- och sjukvården, företagshälsovård samt företag och organisationer som arbetar med friskvård.

Vår ambition är att tillhandahålla produkter som effektiviserar vården och underlättar för patienter och övriga användare att få kvalificerade undersökningar genomförda i närsjukvård eller inom ramen för sina organisationers intresseområde.

I nuläget fokuserar vi att erbjuda långtids-EKG baserad på M-Healthteknik.

Adress
Box 45017
104 30 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-05-20 - 2018-06-10
Avstämningsdag
Lista
Onoterat, styrelsen undersöker möjligheterna till en listning på First North eller annan MTF
Värdering
55,8 Mkr
Emissionsbelopp
6,0 Mkr
Fondkommissionär
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Teckningskurs
3.0000 kr
Minsta antal att teckna
2000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
2000000
Hemsida:
www.kiwok.se