Verksamhet, AB Igrene

AB Igrene har funnit gas på ett flertal platser runt Siljansringen. Genomförda vetenskapliga undersökningar pekar bland annat på möjligheten att fyndigheterna är stora, att den påträffade gasen är mycket ren och att gasdepåerna ligger på djup som kan medge kommersiell utvinning. Igrene startade sin nuvarande verksamhet för drygt 10 år sedan. Inledningsvis koncentrerades verksamheten på geotermisk energi, dvs på det förhållandevis varma vatten som finns runt om i Siljansringen. Det är inte ovanligt att på olika platser runt Siljansringen finna vatten redan på 200-500 meters djup med en temperatur runt +20o C. Under de inledande borrningarna upptäcktes förutom varmt vatten även gasformiga kolväten (metangas mm), som permanent flödar ur borrhålen. Igrene har även upptäckt att gas återfinns bunden i vatten under högt tryck på djup mellan 200 till 500 meter. Verksamheten i Igrene har därför kommit att inriktas mot utvinning av gas i första hand och geotermisk värme i andra hand. Igrene har i samarbete med expertis från flera vetenskapliga institutioner utarbetat en undersökningsstrategi som i huvudsak innebär att provborrningar genomförs i periferin runt den meteoritkrater som idag utgör Siljansringen. Hittills har tolv undersökningsborrningar gjorts. I flertalet borrhål påträffas metangas av mycket hög renhet, och i några fall tränger gasen upp under högt tryck.

Läs mer på Igrenes hemsida

Adress
Skolmyrsvägen 36
792 50 Mora
Likviddag
Betalning sker enligt instruktioner pa beskedet om tilldelning
Period
2018-08-30 - 2018-09-18
Avstämningsdag
28 augusti 2018
Lista
Spotlight
Värdering
41,5 Mkr
Emissionsbelopp
23,4 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
4.5000 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
5206602
Hemsida:
www.igrene.se