Verksamhet, IQS Energi Komfort AB (publ)

IQS Energi Komfort är en av de ledande aktörerna i Stockholm och Mälardalen inom bergvärmeinstallationer och energibesparing. Bolaget har ambitionen att expandera och genomför
därför en nyemission i samband med listning av bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Emissionen riktar sig till allmänheten och teckningstiden pågår från 20 maj – 8 juni 2016.

Under ett antal år har Energi Komfort satsat på Storfastigheter, dvs kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar, där ett stort intresse finns för energibesparing och miljöprofilering. Detta har lett till en offertstock på ca 100 MSEK och ett stort antal kontakter, referensobjekt och nöjda kunder med lägre energikostnad i sina fastigheter. Säljcykeln är relativt lång, men glädjande är att de utestående offerterna nu börjar resultera i konkreta order; under 2016 har så långt order erhållits på ca 30 MSEK inom Storfastigheter, vilket kommer att öka bolagets omsättning kraftigt 2016.

Adress
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-05-04 - 2018-05-20
Avstämningsdag
Lista
NGM
Värdering
24 Mkr
Emissionsbelopp
8,3 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
1.4000 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
5935844
Hemsida:
www.energikomfort.se