Verksamhet, Gaming Corps (publ)

Om Gaming Corps

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.

Adress
Centralplan 17
112 20 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-06-07 - 2018-06-19
Avstämningsdag
5 juni 2018
Lista
First North
Värdering
44,8 mkr
Emissionsbelopp
13,1 mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.1500 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
87406780
Hemsida:
www.gamingcorps.com