Verksamhet, FrontOffice Nordic AB (publ)


FrontOffice tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem med ett fokus på företagsrekonstruktioner. Modellen innefattar rådgivning inom områden såsom entreprenörskap, ekonomistyrning, juridik, marknadsföring och försäljning. FrontOffice har utvecklat en teknisk plattform som identifierar potentiella klienter på ett tidigt stadium. Tidig identifikation i kombination med en allsidig rådgivning har varit nyckelfaktorer till att 65 % av FrontOffice företagsrekonstruktioner har varit framgångsrika, vilket inneburit att 82 företag och 1 018 jobb har räddats på tre år. Den operativa verksamheten bedrivs i första hand genom dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB.

Adress
Birger Jarlsgatan 60
111 52 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-03-01 - 2018-03-09
Avstämningsdag
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
38,8 Mkr
Emissionsbelopp
10,0 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
2.5400 kr
Minsta antal att teckna
1
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
7086613
Hemsida:
www.frontofficenordic.se