Verksamhet, FX International AB (publ)

FinTech

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sendan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid. Handeln sker över datornätverk där säker handel och uppföljning alltid garanteras. Systemet har inbyggda algoritmer som i realtid exekverar köp- och säljorders.

Denna algoritmiska handel innebär att systemet löpande utför alla köp- och säljorder utan mänsklig inblandning. Systemet samlar in information från valutamarknaden, utför tekniska analyser, tar fram sannolikhetsmodeller och utarbetar den vid varje tidpunkt mest lönsamma handelsstrategin. Handelsstrategierna omsätts sedan till köp- och säljorder med ordervärden baserade på inställd risk- och avkastningsnivå. Genova FX använder sig av artificiell intelligens för att välja olika handelsstrategier anpassade för den aktuella marknadssituationen.

Framtid

Målsättningen är att leverera högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk, oavsett marknadssituation. Bolaget avser även att utveckla algoritmer för råvaruhandel, aktiehandel och obligationshandel. Dessa algoritmer kommer att lanseras och erbjudas till marknaden under 2021 med en initial förvaltning om 100 MSEK. Detta tillsammans Valorfonden kommer ge bolaget substantiella intäkter och en god vinst.

Adress
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg
Likviddag
Enligt anvisning på avräkningsnota
Period
2018-11-27 - 2018-12-14
Avstämningsdag
Lista
Spotlight
Värdering
51 087 046
Emissionsbelopp
17 029 015 SEK
Fondkommissionär
Partner Fondkommission
Teckningskurs
1.5000 kr
Minsta antal att teckna
0
Typ av underliggande
Units
Max. antal emitterade i emissionen
11352677
Hemsida:
http://www.fxi.se