Verksamhet, Entella IT AB

Entella har sedan 1986 varit verksamt inom IT-sektorn och ingår sedan juni 2017 i en koncern med ca. 60 anställda, beståendes av moderbolaget Entella IT AB (publ) samt dess dotterbolag Entella AB (Sverige) och Entella Indien Ltd Pvt (Indien). Entellas affärsidé är att leverera kundanpassade digitala lösningar med högsta värde för kunden, samt erbjuda specialistkompetens och IT-lösningar med engagerade konsulter som ökar kundernas affärsnytta.

Sedan starten har Entella hjälpt många framstående företag och organisationer i Sverige såsom Aftonbladet, Arlanda Express, Ericsson, Brilliant Smile, SoftOne Applications och Åhléns. Bolaget har i dagsläget 55 kunder och erbjuder huvudsakligen sina tjänster till kunder med säte i Norden Entella erbjuder tjänster inom fem olika affärsområden:

- Webbutveckling
- Apputveckling
- Systemintegrationer
- Bemanning
- Utveckling av affärssystem

Bakom Entella står ett starkt team och ägare där Bolagets VD Tony Selin har mångårig erfarenhet från operativt och strategiskt ledarskap inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Han har tidigare arbetat som försäljningschef på TargetEveryOne AB. Styrelseordförande Peter Jakobsson har under sin karriär byggt upp flera framgångsrika IT- och outsourcing bolag och har en gedigen erfarenhet av internationella affärer och affärsutveckling. Entellas VD i Indien Randhir S Mangat har under två decennier samlat erfarenhet från operativt och strategiskt ledarskap inom den globala branschen för IT/ITES. Randhir är verkställande direktör på Entellas indiska dotterbolag sedan oktober 2013.

Bolaget har många utvecklare med bl.a. över 10 års erfarenhet och ett brett utbud av kompetensområden samt en låg personalomsättning vilket gör Bolaget till en trygg och långsiktig partner för sina kunder.


Bolaget gjorde ett strategiskt val att etablera sitt andra kontor i Indien med anledning av att det är ett engelsktalande land där det är lättare att rekrytera IT-personal med en hög utbildningsnivå jämfört med Sverige. Entella har majoriteten av sina anställda här och upplever att detta är ett attraktivt kostnadsläge för Bolaget.

 

Adress
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Likviddag
Period
2018-03-20 - 2018-04-23
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
29,7 Mkr
Emissionsbelopp
6,6 Mkr
Fondkommissionär
Partner Fondkommission
Teckningskurs
5 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
1 200 000
Hemsida:
www.entella.se