Verksamhet, ESEN eSports

ESEN eSports söker esportsentusiaster som delägare i bolaget

Sändningsbolaget ESEN eSports, som bland annat arrangerar och sänder King of Nordic från sin egna oberoende esportstudio, öppnar nu upp för allmänheten att teckna aktier i bolaget.

Målet är att få en större ägarspridning av esportsentusiaster.

"När vi efter tolv sändningar insåg att över en miljon människor tittat på våra sändningar förstod vi att något stort var på gång. Esport har aldrig varit större än nu, men vårt mål är att öka intresset ännu mer. Vi vill att alla som gillar esport ska följa med på vår resa och har redan några stora profiler inom branschen som är intresserade av att investera i oss, säger Joakim Stenberg, vd på ESEN eSports."

Information om nyemissionen

•    Teckningsperioden startar den 23 maj 2017 och pågår fram till den 12 juni 2017.
•    Nyemission genomförs med högst 562 500 nya aktier utan företräde för befintliga aktieägare.
•    Den fulltecknade emissionen uppgår till 9 Mkr före emissionskostnader och har en teckningskurs på 16 SEK per aktie.
•    Under nyemissionen har allmänheten möjlighet att teckna som minsta teckningspost 320 aktier motsvarande 5 120 SEK utan övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för.

Handel i bolagets aktie

ESEN har inlett arbetet med att notera Bolagets aktie vid en så kallad MTF-handelsplats. I Sverige utgörs sådana handelsplatser av Aktietorget, NGM Nordic MTF och Nasdaq First North. Det är styrelsens bedömning att Bolaget efter genomförandet av föreliggande nyemission uppnår de krav som de regelverk som en sådan marknadsplats tillämpar. Val av handelsplats liksom övrig information om noteringsprocessen kommer fortlöpande att anslås på Bolagets hemsida. Den av styrelsen planerade första handelsdagen infaller den 12 juni 2017.

 

Adress
Hangövägen 18
115 41 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-06-15 - 2017-07-10
Avstämningsdag
Lista
ESEN har inlett arbetet med att notera Bolagets aktie vid en så kallad MTF-handelsplats
Värdering
Emissionsbelopp
9 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
16.00 kr
Minsta antal att teckna
320
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
562500
Hemsida:
www.esenesports.com