Verksamhet, Challenger Mobile

Challenger Mobile är en svensk pionjär inom mobil VoIP, mobilsamtal via internet. Bolaget erbjuder företag och organisationer världen över att lansera mobil IP telefoni under sitt eget varumärke. Därigenom ges möjlighet till nya typer av intäkter med ökad lönsamhet, lägre kostnader för mobil kommunikation, stärkt varumärke och ökad kundlojalitet. En skräddarsydd allt-i-ett-lösning, som kan levereras inom några få veckor

Adress
Isafjordsgatan 39 B
164 40 Kista
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-02-14 - 2017-03-09
Avstämningsdag
17 februari 2017
Lista
Aktietorget
Värdering
23,6 Mkr
Emissionsbelopp
11,8 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0 kr
Minsta antal att teckna
2000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
53 662
Hemsida:
www.challengermobile.se