Verksamhet, Attana AB

Attana grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till kunder i Europa, samt delvis i Asien och Nordamerika. 2013 köpte grundarna ut övriga investerare från bolaget för att satsa på den snabbt växande marknaden för uppdragsforskning. Satsningen har varit framgångsrik och bolaget söker nu expansionskapital för att genomföra strategin fullt ut.

Adress
Greta Arwidssons V. 21
114 19 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-11-09 - 2017-11-30
Avstämningsdag
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
60 Mkr
Emissionsbelopp
15 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.6000 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
25000000
Hemsida:
www.attana.com