Verksamhet, Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (Publ) investerar i tillväxtbolag och i samband med omstruktureringar. Vi är intresserade av företag inom områden såsom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco har möjlighet att erbjuda såväl lånebaserad finansiering som equity. Abelco investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital.

Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 24 maj 2017. Abelcos aktie har tidigare varit upptagen för handel på Aktietorget. Abelco bedrev innan en omstrukturering verksamhet med import och försäljning av entreprenadmaskiner.

Adress
Birger Jarlsgatan 60
114 59 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2017-11-30 - 2017-12-17
Avstämningsdag
29 november 2017
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
48.75 Mkr
Emissionsbelopp
12,2 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.1900 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
64150000
Hemsida:
www.abelco.se