Verksamhet, Advanced Stabilized Technologies Group AB

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU'er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

 

Adress
Isafjordsgatan 32 B 4tr
164 40 Kista
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-02-05 - 2018-02-19
Avstämningsdag
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
Emissionsbelopp
22,2 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.0600 kr
Minsta antal att teckna
50000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
371231528
Hemsida:
www.astg.se